οι ειδικοι_657

Eμφάνιση ερωτήσεων που έλαβαν απαντήσεις
 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ;

  Επειδή η επιλογή φύλαξης είναι σοβαρή υπόθεση, οι γονείς πρέπει να ρωτούν τα εξής:

  1. πιστοποίηση για την διασφάλιση της ποιότητας από έγκριτους φορείς, (ΑΑΒΒ, Netcord-Fact, UK-NEQAS, Ε.Σ.Υ.Δ, κτλ),
  2. εάν υπάρχει συνεργασία με νοσοκομείο ή με κάποιο μεγάλο ερευνητικό κέντρο,
  3. και αν η επεξεργασία, ο ποιοτικός έλεγχος και η αποθήκευση του δείγματος πραγματοποιείται σε δικά της εργαστήρια ή το δείγμα αποστέλλεται στο εξωτερικό.

  http://www.aabb.org
  http://www.celltherapysociety.org
  http://www.ukneqas.org.uk
  http://www.esyd.gr

 • ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

  Οι δημόσιες τράπεζες φυλάσσουν βλαστικά κύτταρα με σκοπό τη μεταμόσχευσή τους σε ιστοσυμβατούς ασθενείς που πάσχουν από κακοήθεις ασθένειες του αιμοποιητικού συστήματος. Ένα μέρος του αίματος χρησιμοποιείται για ανάλυση του τύπου ιστοσυμβατότητας του παιδιού. Επειδή, για ευνόητους λόγους, ο τύπος ιστοσυμβατότητας αποτελεί αυστηρά απόρρητο προσωπικό δεδομένο τα κύτταρα φυλάσσονται και ταξινομούνται με βάση τον τύπο αυτό και ανεξάρτητα από το όνομα του δότη.

  Στις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης τα βλαστικά κύτταρα ταξινομούνται σύμφωνα με την ταυτότητα του δότη επειδή προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του και αυτό αποτελεί για εκείνον μοναδική ευκαιρία. Έτσι, είναι άμεσα διαθέσιμα όταν τα χρειαστούν.

 • ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ;

  Με την ιδιωτική φύλαξη εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση και διαθεσιμότητα του δείγματος.

  Παγκοσμίως οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 780.000 συλλογές δειγμάτων βλαστοκυττάρων ενώ για δημόσια φύλαξη έχουν συλλεχθεί μόλις 150.000 δείγματα.

  Δεδομένου ότι τα δείγματα έχουν «φυλετική σφραγίδα», αν κάποιος Έλληνας αναζητήσει ένα μόσχευμα στην παγκόσμια τράπεζα, έχει πιθανότητα συμβατότητας μόνο με τα δείγματα που προέρχονται από την Ελλάδα (6%), κάτι που κάνει την πιθανότητα να βρει δείγμα σχεδόν μηδαμινή και τον χρόνο αναμονής μέχρι και 6 μήνες.

  Επίσης, αυξάνονται οι πιθανότητες συμβατότητας αφού το δείγμα ανήκει στον ίδιο το δότη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 50-60% των μεταμοσχεύσεων δεν πετυχαίνουν λόγω απόρριψης του μοσχεύματος. Επιπλέον, υπάρχει μειωμένη πιθανότητα απόρριψης και για τα μέλη της οικογένειας καθώς οι πιθανότητες συμβατότητας για αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη.

  Σε κάποιες ασθένειες, είναι πιο αποτελεσματική η αυτόλογη μεταμόσχευση.
  Ένα αλλογενές μόσχευμα φέρνει κάποιο ρίσκο γιατί είναι άγνωστη η προέλευσή του (οι κληρονομικές ασθένειες του δότη κτλ).

  Στην περίπτωση της δημόσιας φύλαξης, ο δότης δεν έχει πρόσβαση ή κάποια προτεραιότητα στο δικό του δείγμα, παρόλο που έχει κάνει δωρεά Συνεπώς, μπορεί να μη βρει συμβατό δείγμα ή να το βρει ενώ είναι ήδη πολύ αργά.

  Η τελική απόφαση του καθένα είναι προσωπική επιλογή.

  Kurtzberg J et al 2009, Curr Opin Pediatr 21(1):22-29 Howard DH, at al 2008.
  Med Decis Making, 28:243-253 Sergio Querol et al 2009. Haematologica, 94(4):536-541 w
  ww.eae.gr/new/LASCM2.pdf Gregory Katz-Benichou 2007,
  Int J Healthcare Technology and Management. bioacademy1steditiongreek.pdf Ανακοίνωση 8th International Cord Blood Transplantation Symposium June 3-5, 2010, San Fransisco CA. Nivison-Smith et al 2007. Biol Blood Marrow Transplant, 13:905-912