βλαστοκυτταρα
 

Κατανοώντας την σπουδαιότητα των βλαστικών κυττάρων

Η μεγάλη σημασία των βλαστικών κυττάρων έγκειται στην ικανότητά τους για ανάπλαση και διαφοροποίηση. Έτσι βρίσκουν πολλές εφαρμογές σε κυτταρικές θεραπείες και στην αναγενετική ιατρική.
Η πρώτη αυτόλογη μεταμόσχευση ΟΠΑ, έγινε με επιτυχία στην Ευρώπη το 2001 για τη θεραπεία ενός βρέφους 10 μηνών που έπασχε από μια μορφή καρκίνου του οφθαλμού (με χρήση πειραματικού πρωτοκόλλου), το Ρετινοβλάστωμα, ενώ τον Ιανουάριο το 2007 ανακοινώθηκε και η πρώτη αυτόλογη μεταμόσχευση ΟΠΑ για τη θεραπεία παιδιατρικής λευχαιμίας (Hayani et al, (2007) Leukemia Pediatrics. 119:296-300).
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρείτο βιολογικό λήμμα αποδεικνύεται βιολογικός πλούτος, έστω και αν για την ώρα τα περισσότερα πρωτόκολλα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα δεν έχουν αιμοποιητική δραστηριότητα, έχουν όμως μεγάλη «πλαστικότητα», μπορούν να δημιουργήσουν τύπους κυττάρων, όπως κύτταρα των οστών, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, μυοκύτταρα, κύτταρα του μυοκαρδίου, νευρικά κύτταρα και κύτταρα του δέρματος (πειραματικά πρωτόκολλα).
Εντοπίζονται κυρίως στο τμήμα του ομφάλιου λώρου.

Η αλματώδης πρόοδος που παρατηρείται στον τομέα προβλέπεται να προσφέρει νέες λύσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων φαρμάκων και να οδηγήσει στην εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπειών ακόμα και για ασθένειες που μέχρι σήμερα θεωρούμε ανίατες.

http://stemcells.nih.gov/info/basics/basics1.asp
"Stem Cell FAQ". US Department of Health and Human Services. 2004.