γιτι να φθλαχετε_657
 

Μια ευκαιρία, μια απόφαση…για μια ζωή

Τα βλαστικά κύτταρα συλλέγονται τη στιγμή που κόβεται ο ομφάλιος λώρος μεταξύ της μητέρας και του παιδιού. Η συλλογή είναι εύκολη και εντελώς ακίνδυνη για τη μητέρα και το παιδί. Η στιγμή της γέννησης αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για τη συλλογή αυτών των μοναδικών κυττάρων. Η κρυοσυντήρησή του επιτρέπει τη φύλαξή τους για μελλοντική χρήση.