διαπιστευσεις
 

Υψηλή Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών

Ο κορυφαίος οργανισμός διαπιστεύσεις AABB (www.aabb.org) επιθεωρεί βάση προτύπων για την κυτταρική θεραπεία, τις διαδικασίες και την ποιότητα των τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Οι διαπιστευμένες από τον AABB τράπεζες παρέχουν άριστης ποιότητας μοσχεύματα.


Η Medstem Services-ΙΑΣΩ, επιθεωρείται από τον AABB και έχει λάβει κατ’ εξακολούθηση την διαπίστευση AABB.
Η διαπίστευση αυτή εγγυάται άριστη ποιότητα, μέγιστη ασφάλεια, πολυδιάστατο έλεγχο και συνεχή βελτίωση διαδικασιών.

Η λειτουργία του εργαστηρίου της Medstem Services-ΙΑΣΩ, τελεί υπό τον συνεχή έλεγχο του AABB.
 

Πιστοποιήσεις

Το τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής (Flow Cytometry), το οποίο είναι τμήμα της MEDSTEM SERVISES Α.Ε.(TΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ) του Ομίλου ΙΑΣΩ, έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000(TUV HELLAS) καθώς και από τον διεθνή Οργανισμό UK NEQAS (United Kingdom National Extrenal Quality Assessment Schemes for Leucocyte Immunophenotyping), το οποίο κατατάσσει το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής της MEDSTEM SERVICES Α.Ε. ανάμεσα στα καλύτερα πιστοποιημένα εργαστήρια ανά τον κόσμο, με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2007, ενώ υλοποιούνται σε διαρκή βάση. Επίσης η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας (εξωτερικός έλεγχος ποιότητας από το αιματολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών) ελέγχει το τμήμα κυτταρομετρίας ροής για την διασφάλιση της ποιότητας από το 2008 και η απόδοση του μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετική. Το τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής βρίσκεται υπό διαδικασία διαπίστευσης κι από τον κρατικό οργανισμό ΕΣΥΔ, ο οποίος εγγυάται καλύτερη ποιότητα, ασφάλεια, με συνεχή έλεγχο και βελτίωση της διαδικασίας.