29
 

Συλλογή ιστού ομφαλίου λώρου

Η συλλογή μπορεί να γίνει από ένα μικρό κομμάτι του ομφάλιου λώρου 15-20 cm, αμέσως μετά από τον τοκετό.

Η διαδικασία είναι απλή και είναι εντελώς ακίνδυνη. Οι γονείς πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το πακέτο συλλογής το οποίο πρέπει να διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση, (σε θερμοκρασία δωματίου), μέχρι να το παραδώσουν στο μαιευτήρα πριν από τον τοκετό.

Η συλλογή γίνεται αμέσως μετά από τον τοκετό σε ειδικό δοχείο και αποστέλλεται στο εργαστήριο μας.

Η επεξεργασία του δείγματος στο εργαστήριο μας πραγματοποιείται άμεσα (αμέσως μετά από την συλλογή), εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας σε κυτταρικούς πληθυσμούς και στην βιωσιμότητα του δείγματος.

www.cryobanks.gr
http://stemcells.nih.gov/policy/defaultpage.asp