babe

Γιατί να εμπιστευτεί κάποιος την φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του παιδιού του στην τράπεζα σας;

Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων του ομίλου ΙΑΣΩ, είναι διαπιστευμένη από τον οργανισμό ΑΑΒΒ (www.aabb.com), από το 2006. Η άνωθεν διαπίστευση σκοπό έχει την διασφάλιση της ποιότητας, της επεξεργασίας και της αποθήκευσης των δειγμάτων.

Επίσης το τμήμα κυτταρομετρίας ροής (ποιοτικός έλεγχος των μοσχευμάτων), και παίρνει επιτυχώς μέρος από το 2007 σε πιστοποίηση εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από τον οργανισμό UK-NEQAS (for Leucocyte Immunophenotyping, www. ukneqasli.org), με έδρα το Λονδίνο. Μάλιστα η απόδοση του το συγκαταλέγει μέσα στα 5 καλύτερα εργαστήρια στον κόσμο.

Αυτή την στιγμή το εργαστήριο μας έχουν εμπιστευτεί 30,000 οικογένειες με τα μοσχεύματα τους.

Σημαντικό είναι εδώ να αναφέρουμε ότι μέσα στο 2012 δύο μονάδες ΟΠΑ από την τράπεζα μας, δόθηκαν προς αυτόλογη μεταμόσχευση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την θεραπεία της απλαστικής αναιμίας. Οι μεταμοσχεύσεις ήταν επιτυχείς και η μέχρι τώρα πορεία των ασθενών είναι αρίστη.
Η συνεργασία μας με τα παιδιατρικά μεταμοσχευτικά κέντρα είναι πολύ καλή.

Το επιστημονικό μας προσωπικό πέραν από την μεγάλη του εμπειρία στην επεξεργασία, φύλαξη και στην κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων, βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη με σεμινάρια, συνέδρια, καινούργια τεχνογνωσία και τεχνικές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει της επιστημονικές εξελίξεις.

Σημαντικό, αν και στην αρχή του ακόμη, είναι και το επιστημονικό μας έργο σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς αλλά και έγκριτα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας μας.


CD34+ AND VIABILITY MEASUREMENTS IN STORED UMBILICAL CORD BLOOD GRAFTS Vasiliki E. Kalodimou, E. Foifa, K. Kourenti, E. Mpikos, A. Vlachousis, Transfusion abstracts Sept. 2008, ACTORS AFFECTING THE NUMBER OF CD34+ CELLS, WITH LOW WBC COUNTS, IN STORED UMBILICAL CORD BLOOD GRAFTS USING FLOW CYTOMETRY, Kalodimou, Vasiliki, I. Mitrou, N. Panagiotopoulos, K. Ntallis, El. Mpikos, A. Vlachousis Transfusion abstracts Sept. 2009
Development of an optimized protocol of isolation, cryopreservation and laboratory culture of human umbilical cord mesenchymal stem cells. Vasiliki E Kalodimou1, Ierne Mitrou2, Ioannis Mantzoutas2, Elias Bougioukas2, Stefanos Chandakas1,2,, Katerina Charvalos1,2. 1. FLOW CYTOMETRY, IASO-MATERNAL & RESEARCH HOSPITAL, MEDSTEM SERVICES CRYOBANKS INTERNATIONAL, ATHENS, MAROUSI, GREECE. 2. CRYOBANKS, IASO-MATERNAL & RESEARCH HOSPITAL, MEDSTEM SERVICES CRYOBANKS INTERNATIONAL, ATHENS, MAROUSI, GREECE. 1st Annual Congress On Stem Cell Research 28 Sept. – 02 Oct. 2011, Sapanca – Turkiye
Three year study of a private cord blood and mesenchymal bank -CRYOBANKS of Iaso Maternity Paediatrics’ Research and General Hospital -The Greek experience. Irene Mitrou, Vasiliki E Kalodimou, Konstantinos Ntallis, Nikolaos Panagiotopoulos, Ekatherina Charvalos. CRYOBANKS-IASO Maternity, Gynaecologic, Paediatrics’ and Research hospital, Athens, Greece. 1st Biotechnology Congress-Feb 14-15, 2012, DUBAI, UAE

Κύρος του ΙΑΣΩ

Η Medstem Services ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ. Έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37-39 (εντός του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ) και είναι η επιστημονικά και τεχνολογικά αρτιότερα εξοπλισμένη τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελλάδα, που φυλάσσει όλα τα μοσχεύματα στα εργαστήριά της (εντός του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ).

Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και πλέον παρέχεται η υπηρεσία κρυοσυντήρησης ιστού ομφαλίου λώρου.

 

 

Ασφάλεια

Η Medstem Services ακολουθεί διαδικασίες σύμφωνες με τα πρότυπα, που έχει θεσπίσει ο ΑΑΒΒ (www.aabb.org), αλλά και ο NetCord (www.netcord.org), οι ηγέτες οργανισμοί ελέγχου και θέσπισης διεθνών προδιαγραφών, στον εξελισσόμενο τομέα της κυτταρικής θεραπείας.

Εμπιστοσύνη

Όλες οι διαδικασίες λειτουργίας της Medstem Services, εναρμονίζονται με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές ρυθμιστικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και όλες τις διαδικασίες που εγείρουν ηθικά και άλλα θέματα, όπως:


«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» στα πλαίσια του Ν.2472/1997, ο οποίος προστατεύει όλα τα προσωπικά δεδομένα και δη τα ευαίσθητα (όπως ιατρικά και γενετικά).


Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων.
 

Η ποιότητα είναι ο βασικότερος παράγοντας επιλογής τράπεζας βλαστοκυττάρων

Για ένα αγαθό τόσο σημαντικό για τη ζωή του παιδιού σας, είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη για τη φύλαξη των δειγμάτων. Η Medstem Services, μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ, είναι η επιστημονικά και τεχνολογικά αρτιότερα εξοπλισμένη τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστού ομφαλίου λώρου, στην Ελλάδα.