δια ομφαλο_657
 

Συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Η διαδικασία είναι απλή, διαρκεί περίπου 5 λεπτά και είναι εντελώς ακίνδυνη για το παιδί και τη μητέρα, δεδομένου ότι πραγματοποιείται μετά τον τοκετό.

Οι γονείς πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το πακέτο συλλογής το οποίο πρέπει να διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση, (σε θερμοκρασία δωματίου), μέχρι να το παραδώσουν στο μαιευτήρα πριν από τον τοκετό.

Η συλλογή γίνεται αμέσως μετά από τον τοκετό σε ειδικά αποστειρωμένο ασκό και αποστέλλεται στο εργαστήριο μας.

Η επεξεργασία του δείγματος στο εργαστήριο μας πραγματοποιείται άμεσα (αμέσως μετά από την συλλογή), εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας σε κυτταρικούς πληθυσμούς και στην βιωσιμότητα του δείγματος.

www.cryobanks.gr
http://stemcells.nih.gov/policy/defaultpage.asp