Ποια είναι η διαφορά μεσεγχυματικών κυττάρων και αιμοποιητικών κυττάρων;

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα δεν έχουν αιμοποιητική δραστηριότητα, έχουν όμως μεγάλη «πλαστικότητα», μπορούν να δημιουργήσουν τύπους κυττάρων, όπως κύτταρα των οστών, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, μυοκύτταρα, κύτταρα του μυοκαρδίου, νευρικά κύτταρα και κύτταρα του δέρματος (πειραματικά πρωτόκολλα).
Εντοπίζονται κυρίως στο τμήμα του ομφάλιου λώρου και η απομόνωσή τους μπορεί να γίνει από ένα μικρό κομμάτι του ομφάλιου λώρου 15-20 cm, αμέσως μετά από τον τοκετό.

Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας των κυττάρων του αίματος και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Εντοπίζονται σε μεγάλους αριθμούς κυρίως στο μυελό των οστών, καθώς επίσης και στο αίμα του ομφάλιου λώρου αλλά και το περιφερικό αίμα.
Είναι γνωστό ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να απομονωθούν από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο συλλέγεται αμέσως μετά από τον τοκετό.

http://stemcells.nih.gov/info/basics/basics1.asp
http://www.answers.com/topic/mesenchymal-cell