ταυτοχρονη_657
 

Επεξεργασία και φύλαξη από τη Medstem Services

Eίναι δυνατή η επεξεργασία και φύλαξη από το εργαστήριο της Medstem Services και τμήματος του ομφάλιου λώρου μαζί με την φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα είναι πολυδύναμα κύτταρα (μη αιμοποιητικά) τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν προς περισσότερα είδη κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού (κύτταρα των οστών, των χόνδρων, νευρικά κύτταρα, κύτταρα του δέρματος κ.λπ.), καθιστώντας τα χρήσιμα σε μελλοντικές εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής.